STAROPOLSKIE RECEPTURY I TRADYCYJNY SMAK

Dofinansowanie

Program operacyjny
POIR.00.00.00 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa
POIR.03.00.00. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie
POIR.03.04.00.Dotacje na kapitał obrotowy

Tytuł projektu
DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY dla INTER SOLAR sp. z o.o.

Opis projektu
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w celu uniknięcia utraty płynności finansowej oraz pomocy w bieżącej działalności produkcyjnej w związku z wystąpieniem trudności gospodarczych spowodowanych COVID - 19.

Wartość projektu 206.660,16 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 206.660,16 zł